Virksomhetsplan for Bjerkaker barnehage

Virksomhetsplanen gir retningslinjer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.