Ansatte

Lilleavdelinga

Torgunn Gamst

Stilling: Pedagogisk leder

Torgunn er pedagogisk leder på lilleavdelinga. Hun har vært ansatt hos oss siden 2007, og har videreutdanning i veiledning. Torgunn har tre barn.

Fatima Zahra Ghabbour

Stilling: Assistent

Fatima har vært mamma i barnehagen vår i flere år, og har jobbet litt som tilkallingsvikar. Hun ble ansatt i fast stilling her i januar 2013. Fatima kommer opprinnelig fra Marokko, og har tre barn.

Vegard Eines

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vegard er ansatt som støtteressurs og som vikar. Han studerer tredje og siste året på barnehagelærerutdanninga. Da Vegard gikk første året på utdanninga var han student i barnehagen vår.

Karoline Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Karoline er ansatt som støtteressurs og vikar dette barnehageåret. Hun studerer første året pedagogikk, som er et treårig bachelorstudie. Karoline er glad i friluftsliv, og har blant annet drevet med hundekjøring.

Storavdelinga

Maria Kristoffersen

Stilling: Barnehagelærer

Maria er ansatt i et års vikariat fra 01.08.16-31.07.17. Hun er utdannet allmennlærer, og har jobbet flere år både i skole og barnehage.

Harrieth Hansen

Stilling: Assistent

Harrieth har jobbet i barnehagen siden 2001. Hun har jobbet på begge avdelingene. Harrieth har to voksne barn.

Vegard Eines

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vegard er ansatt som støtteressurs og som vikar. Han studerer tredje og siste året på barnehagelærerutdanninga. Da Vegard gikk første året på utdanninga var han student i barnehagen vår.

Karoline Eriksen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Karoline er ansatt som støtteressurs og vikar dette barnehageåret. Hun studerer første året pedagogikk, som er et treårig bachelorstudie. Karoline er glad i friluftsliv, og har blant annet drevet med hundekjøring.

Karoline Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder

Karoline begynte å jobbe hos oss 01.08.15. Hun er ansatt som pedagogisk leder, og jobber på storavdelinga. Karoline er førskolelærer med fordypning i språkstimulering og begrepsbygging. Barnehageåret 2016-2017 er Karoline i svangerskapspermisjon, Maria Kristoffersen er hennes vikar.

Andre ansatte