Vedtekter etter lov om samvirkeforetak og etter Barnehageloven.

Her kan dere lese vedtektene til Bjerkaker barnehage som ble vedtatt på årsmøtet 25.03.16.

Vedtekter Bjerkaker barnehage 2016