Nyttig informasjon om Bjerkaker barnehage

Bjerkaker barnehage er en privat, foreldreeid barnehage. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket.

Vi har to avdelinger med tilsammen 24 barn og 6 ansatte. Den pedagogiske dekningen vår er god. Vi har 4 pedagoger, en barne og ungdomsarbeider og en assistent i grunnbemanninga.

Lilleavdelinga vår har plass til seks sjarmtroll på 0-2,5 år, og storavdelinga har plass til 18 flotte barn fra 2,5-6 år.

Lilleavdelinga vår er helt særegen med bare 6 barn og 2 voksne. Siden det er så få personer der blir barna fort trygge og de voksne har alltid tid til enkeltbarnet, og til foreldrene.

Personalet i barnehagen vår er veldig stabilt med lite fravær. Hvis vi har fravær er vi så heldig å ha faste vikarer som gjerne stiller opp. 

Åpningstida vår er fra 07.30 - 16.30. Vi har stengt julaften, romjula og i den stille uken i påsken.

I barnehagen vår har vi store rom hvor det er gode muligheter for fysisk aktivitet og lek. Puterommet vårt er på ca 20 kvm og vi har flotte fotballbaner i gangene! Uteområdet vårt er stort med akebakke, klatretrær, lekeapparater og vi har flotte områder rett utenfor gjerdet (Indianerskogen og kunstgressbane). Vi ligger like ved Bjerkaker skole og er heldige som får låne gymsalen der hver uke. Friområdene Telegrafbukta og Folkeparken ligger også i nærområdet vårt.

Vi er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL-A).

Barnehagen drives i lyse, romslige og trivelige lokaler på Strandvegen Studentheim. Opprinnelig var barnehagen kun for studenter, men de siste 12 årene har vi vært åpen for alle søkere. Søsken, barn i skolekretsen og studenter som bor på Strandvegen Studentheim prioriteres ved opptaket.

Barna er fulltidsforsikret gjennom barnehagen.