En oversikt over ferier, kurs- og planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018.