En oversikt over ferier, kurs- og planleggingsdager. Vedtatt i eierstyret 25.05.16.