Årsplan for Bjerkaker barnehage

Her kan dere lese vår årsplan for barnehageåret 2016-2017. I tillegg til årsplanen utarbeider hver avdeling halvårsplan/aktivitetsplan.