Velkommen til storavdelinga!

Storavdelinga har i år 18 barn i alderen 3 til 6 år. Barnetallet kan variere noe fra år til år pga barnas alder.

På storavdelinga har vi lek og sosial kompetanse som satsningsområde. Barnehageåret 2015-2016 vil vi ha temaet "Meg selv" som en rød tråd gjennom hele året. Temaet jobber vi med gjennom samlingsstunda, leser bøker, drar på turer, lek, formingsaktiviteter og andre tilrettelagte aktiviteter. Vi er mye ute, enten på lekeplassen eller på turer i nærområdet.