Velkommen til lilleavdelinga!

Vi er ei avdeling med 6 barn i alderen 0-2 år. Det jobber en pedagogisk leder og en assistent på lilleavdelinga.

Aktivitetsplan for høsten 2015

Lilleavdelinga vår er ei fin lita avdeling, trygg og oversiktlig for både barna og foreldrene. På lilleavdelinga har vi sosial kompetanse som fokusområde. Vi er glad i sang og musikk, og leker masse med biler, togbanen, dukker og sklia.

Gjennom barns medvirkning tar vi tak i barnas interesser når vi velger tema vi vil jobbe nærmere med. Vi jobber med temaet ved å ha samlingsstunder, går på turer, formingsaktiviteter, tilrettelagte aktiviteter og samtaler med barna om det valgte temaet.

Barnehageåret 2016-2016 vil vi ha "Vann" som en rød tråd gjennom hele året.